Computer Forensics – Bài 6: Phân tích Malware

computer forensics bai 6

Phân tích Malware (phần mềm độc hại) là một lĩnh vực quan trọng trong Computer Forensics. Mục tiêu của phân tích malware là xác định, hiểu và giảm thiểu mối đe dọa mà phần mềm độc hại gây ra cho hệ thống và mạng. Quá trình này bao gồm việc thu thập và phân tích các mẫu malware, xác định hành vi của chúng, và đưa ra các biện pháp phòng chống.

Các bước để phân tích và xác định malware trên hệ thống

Thu thập mẫu malware

Việc thu thập mẫu malware là bước đầu tiên và quan trọng. Các nguồn thu thập mẫu malware có thể bao gồm:

 • Tệp tin bị nghi ngờ: Thu thập các tệp tin bị nghi ngờ chứa malware từ hệ thống bị nhiễm.
 • Lưu lượng mạng: Phân tích lưu lượng mạng để phát hiện các mẫu malware truyền qua mạng.
 • Báo cáo từ hệ thống bảo mật: Sử dụng các báo cáo và cảnh báo từ hệ thống bảo mật để xác định và thu thập mẫu malware.
computer forensics bai 6 1
Nhà điều tra số học đang thu thập mẫu malware từ máy tính.(Ảnh minh họa AI)

Thiết lập môi trường phân tích

Để đảm bảo an toàn, mẫu malware nên được phân tích trong một môi trường cô lập (sandbox) hoặc một máy ảo. Điều này giúp ngăn chặn malware lây lan và gây hại cho hệ thống thực. Một số công cụ phổ biến để thiết lập môi trường phân tích bao gồm:

 • VMware: Công cụ tạo và quản lý máy ảo phổ biến.
 • VirtualBox: Một công cụ tạo máy ảo mã nguồn mở.
 • Cuckoo Sandbox: Một hệ thống sandbox tự động để phân tích malware.

Phân tích tĩnh (Static Analysis)

Phân tích tĩnh là quá trình kiểm tra mã nguồn và cấu trúc của malware mà không thực thi nó. Một số kỹ thuật và công cụ phân tích tĩnh bao gồm:

 • Khám phá metadata: Sử dụng các công cụ như ExifTool để xem thông tin metadata của tệp tin.
 • Disassembly: Sử dụng các công cụ như IDA Pro hoặc Ghidra để dịch ngược mã nguồn và xem xét cấu trúc mã.
 • Hex Editor: Sử dụng Hex Editor để xem và chỉnh sửa mã nhị phân của tệp tin.

Ví dụ: Khi phân tích một tệp tin thực thi (.exe) bị nghi ngờ là malware, bạn có thể dùng IDA Pro để dịch ngược mã nguồn của nó và xem các đoạn mã có thể thực hiện các hành vi độc hại như tự sao chép, xóa tệp tin, hoặc gửi dữ liệu ra bên ngoài.

computer forensics bai 6
Chuyên gia điều tra số học phân tích mẫu malware bằng IDA Pro. (Ảnh minh họa AI)

Phân tích động (Dynamic Analysis)

Phân tích động là quá trình thực thi malware trong môi trường kiểm soát để quan sát hành vi của nó. Một số kỹ thuật và công cụ phân tích động bao gồm:

 • Sandboxing: Sử dụng các môi trường sandbox như Cuckoo Sandbox để quan sát hành vi của malware.
 • Monitoring Tools: Sử dụng các công cụ như Process Monitor và Wireshark để theo dõi hoạt động hệ thống và lưu lượng mạng.

Ví dụ: Thực thi malware trong Cuckoo Sandbox và sử dụng Wireshark để theo dõi lưu lượng mạng có thể giúp bạn phát hiện malware đang cố gắng gửi dữ liệu nhạy cảm ra máy chủ từ xa.

Phân tích hành vi (Behavioral Analysis)

Phân tích hành vi tập trung vào việc hiểu rõ các hành động mà malware thực hiện khi được thực thi. Một số hành vi phổ biến của malware bao gồm:

 • Tạo hoặc sửa đổi tệp tin: Malware có thể tạo, xóa hoặc chỉnh sửa các tệp tin trên hệ thống.
 • Thay đổi registry: Malware có thể thay đổi các khóa registry để tự động chạy khi hệ thống khởi động.
 • Gửi dữ liệu ra bên ngoài: Malware có thể gửi dữ liệu nhạy cảm ra bên ngoài qua mạng.

Ví dụ: Khi phân tích một malware, bạn phát hiện rằng nó tạo ra một tệp tin mới trong thư mục hệ thống và sửa đổi các khóa registry để tự động chạy mỗi khi máy tính khởi động.

Phân tích hậu quả (Impact Analysis)

Phân tích hậu quả giúp xác định mức độ thiệt hại mà malware gây ra cho hệ thống và dữ liệu. Điều này bao gồm:

 • Xác định tệp tin bị ảnh hưởng: Kiểm tra các tệp tin và thư mục bị malware tác động.
 • Đánh giá thiệt hại dữ liệu: Đánh giá mức độ mất mát hoặc hủy hoại dữ liệu do malware gây ra.
 • Phân tích tác động đến hệ thống: Kiểm tra các thay đổi hệ thống như thay đổi cấu hình, hiệu suất hệ thống và tính ổn định.

Ví dụ: Sau khi phân tích, bạn phát hiện malware đã xóa một số tệp tin quan trọng và thay đổi cấu hình mạng, gây ra mất mát dữ liệu và giảm hiệu suất hệ thống.

computer forensics bai 6 2
Nhà điều tra số học thực hiện phân tích động mẫu malware trong môi trường sandbox. (Ảnh minh họa AI)

Các công cụ và phương pháp để phân tích hành vi của Malware

Công cụ phân tích tĩnh

 • IDA Pro: Công cụ dịch ngược mã nguồn mạnh mẽ, hỗ trợ phân tích chi tiết các tệp tin thực thi.
 • Ghidra: Một công cụ dịch ngược mã nguồn mã nguồn mở được phát triển bởi NSA.
 • Binwalk: Công cụ phân tích các tệp tin nhị phân và firmware.

Ví dụ: Sử dụng Ghidra để dịch ngược một tệp tin .exe bị nghi ngờ là malware và kiểm tra các đoạn mã để xác định các chức năng độc hại.

Công cụ phân tích động

 • Cuckoo Sandbox: Hệ thống sandbox tự động, hỗ trợ phân tích malware và ghi nhận hành vi của chúng.
 • Process Monitor: Công cụ theo dõi hoạt động của các quy trình và tệp tin trên hệ thống.
 • Wireshark: Công cụ phân tích lưu lượng mạng mạnh mẽ, hỗ trợ phát hiện và phân tích các hoạt động mạng của malware.

Ví dụ: Dùng Process Monitor để theo dõi các quy trình mà malware khởi chạy, ghi lại các thay đổi tệp tin và registry.

Công cụ phân tích hành vi

 • ProcDot: Công cụ trực quan hóa các sự kiện hệ thống và giúp hiểu rõ hành vi của malware.
 • RegShot: Công cụ chụp ảnh và so sánh registry trước và sau khi thực thi malware để phát hiện các thay đổi.
 • Autoruns: Công cụ liệt kê các chương trình tự động khởi động cùng hệ thống, giúp phát hiện malware tự động chạy khi khởi động.

Ví dụ: Sử dụng Autoruns để kiểm tra các mục khởi động của hệ thống và phát hiện malware đã thêm vào danh sách các chương trình khởi động cùng hệ thống.

Các bước thực hiện phân tích Malware

 1. Thu thập mẫu malware: Xác định và thu thập các tệp tin hoặc dữ liệu bị nghi ngờ chứa malware.
 2. Thiết lập môi trường phân tích: Tạo môi trường phân tích an toàn và cô lập để ngăn chặn malware lây lan.
 3. Phân tích tĩnh: Kiểm tra mã nguồn và cấu trúc của malware mà không thực thi nó.
 4. Phân tích động: Thực thi malware trong môi trường kiểm soát để quan sát hành vi của nó.
 5. Phân tích hành vi: Hiểu rõ các hành động mà malware thực hiện khi được thực thi.
 6. Phân tích hậu quả: Xác định mức độ thiệt hại mà malware gây ra cho hệ thống và dữ liệu.
 7. Báo cáo: Ghi lại kết quả phân tích và đưa ra các biện pháp phòng chống.
computer forensics bai 6 3
Chuyên gia điều tra số học sử dụng Wireshark để phân tích lưu lượng mạng do malware tạo ra. (Ảnh minh họa AI)

Kết luận

Phân tích Malware là một kỹ thuật quan trọng trong Computer Forensics, giúp các nhà điều tra xác định, hiểu và giảm thiểu mối đe dọa từ phần mềm độc hại. Bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp phù hợp, quá trình này có thể giúp phát hiện và phân tích các hành vi của malware, từ đó đưa ra các biện pháp bảo vệ hệ thống và dữ liệu.

Bài viết cùng chuyên mục:

0 0 Bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận