Tin Bảo Mật

Cảnh báo lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache cũ bị khai thác

Những kẻ tấn công đã bắt đầu tận dụng lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache...

Phát hiện các lỗ hổng trong Windows có thể bị khai thác như rootkit

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra quá trình chuyển đổi đường dẫn DOS-to-NT...

Lỗ hổng nghiêm trọng trong PuTTY làm rò rỉ khóa riêng

Lỗ hổng nghiêm trọng có mã định danh CVE-2024-31497 được phát hiện trong PuTTY –...

Spring Framework giải quyết lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2024-22259

Spring Framework, nền tảng của nhiều ứng dụng dựa trên ngôn ngữ Java vừa xử...

GitLab phát hành bản vá khẩn cấp cho lỗ hổng nghiêm trọng CVE-2024-0402

GitLab vừa xử lý một lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng cho phép người...

Microsoft hỗ trợ Windows Server 2008 thêm 2 năm nữa

Các sản phẩm của Microsoft thường được hỗ trợ chính thức và miễn phí trong...