MySQL – Bài 9: Câu lệnh truy vấn SELECT

Cú pháp chung Câu lệnh SQL SELECT được sử dụng để nhận (fetch) dữ liệu từ một table, hoặc nhiều table liên kết, từ cơ sở dữ liệu...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Một vài lưu ý về khóa của table Khóa chính: Khóa chính (hay ràng buộc khóa chính) được sử dụng để định danh duy nhất mỗi record trong...

Cảnh báo lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache cũ bị khai thác

Những kẻ tấn công đã bắt đầu tận dụng lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache cũ cho WordPress để tạo tài khoản quản trị và kiểm soát các...

MySQL – Bài 7: Câu lệnh truy vấn INSERT

Để chèn dữ liệu vào các table MySQL ta sử dụng câu lệnh truy vấn INSERT INTO. Câu lệnh này có thể thực hiện tại dấu nhắc mysql>...

MySQL – Bài 6: Tạo/Xóa các table trong cơ sở dữ liệu

1:Tạo table trong cơ sở dữ liệu Lệnh SQL tạo table: Trước khi tạo table chúng ta cần chuẩn bị: Tên của table (table_name), tên của các field...

Webso1.vn

Wordpress Hosting
Cảnh báo lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache cũ bị khai thác

Những kẻ tấn công đã bắt đầu tận dụng lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache cũ cho WordPress để tạo tài khoản quản trị và kiểm soát các trang web. LiteSpeed Cache (LS Cache) được quảng cáo là một plugin caching được sử dụng trong...

Thiết lập hệ thống mạng Ubuntu quản lý tập trung với LDAP

Giới thiệu  Trong tương lai không xa, phần mềm mã nguồn mở và miễn phí rất có thể sẽ trở thành một lựa chọn tất yếu đối với các tổ chức/doanh nghiệp. Với ưu điểm mã nguồn mở, dễ dàng mở rộng, hoạt động ổn...

Hướng dẫn tạo LAN trên VMware Workstation 9.0.2 (Step – by – Step) – Bài 1

Sử dụng máy ảo để triển khai một môi trường đa hệ điều hành, hoặc để thực thi các ứng dụng đơn nền khác nhau, trên cùng một máy tính vật lý là một giải pháp được chọn phổ biến hiện nay, bởi tính đơn...

Đặc tính nổi trội của Wifi chuẩn 802.11ac

Điều đặc biệt lớn nhất và cũng là bí mật về tốc độ “khủng” của chuẩn kết nối mới nằm ở giải tần 5 GHz giống như trên các router đa kênh hiện tại, cho phép 802.11ac vận hành mà không sợ bị nhiễu từ...