Hướng dẫn cấu hình địa chỉ IP cho máy Ubuntu

cau hinh ip cho ubuntu

Bước 1: Dùng trình soạn thảo nào đó (vi) để mở file cấu hình mạng (interfaces):

/etc/network/interfaces

Bước 2: Tìm đến đoạn lệnh:

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iace eth0 inet dhcp

Đoạn lệnh này cho biết, card eth0 đang nhận địa chỉ IP động từ DHCP Server nào đó trên mạng.

Bước 3: Bây giờ nếu muốn gán địa chỉ IP tĩnh – 192.168.43.22/24 – cho card eth0 của máy ta thay đoạn lệnh trê bằng đoạn lệnh sau:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.43.22

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.43.x

network 192.168.43.0

broadcast 192.168.43.255

dns-nameservers 8.8.8.8

x: được thay bằng gateway thực tế của mạng

Bước 4: Lưu lại file cấu hình vừa chỉnh sửa

Bước 5: Khởi động lại card mạng bằng lệnh networking restart  như sau:

 /etc/init.d/networking restart

Bước 6: Kiểm tra mạng bằng lệnh ping

ping google.com

Chú ý: Ta có thể gán địa chỉ IP tĩnh – 192.168.10.2/24 – cho máy Ubuntu một cách tức thời, bằng cách thực hiện 2 lệnh sau tại của sổ Terminal:

ifconfig eth0 192.168.43.2 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.43.x  eth0

Địa chỉ IP được gán theo kiểu này chỉ có tác dụng tại phiên làm việc hiện tại. Tức là, sau khi rebook máy, địa chỉ này sẽ thay đổi (phụ thuộc vào khai báo trong tập tin interfaces).

0 0 Bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận