Lý thuyết nền tảng

Computer Forensics – Bài 4: Computer forensics và Network forensics

Computer forensics liên quan đến việc khảo sát và phân tích dữ liệu (dựa trên...

Hạ tần khóa công khai (PKI) – Bài 2: Trao đổi thông tin dựa trên PKI

Trao đổi thông tin dựa trên PKI: Giao dịch dựa trên PKI cung cấp cả...

Computer Forensics – Bài 3: Chi tiết về quy trình điều tra computer forensic

Các chuyên gia trong lĩnh vực computer forensic đã liệt kê một số bước mà...

Computer Forensics – Bài 2: Bằng chứng số

Bằng chứng số: Bằng chứng số (Digital Evidence), hay còn gọi là bằng chứng điện...

Nền tảng Bảo mật mạng máy tính (2)

CHƯƠNG I (tt): TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁC KỸ THUẬT...

Nền tảng Bảo mật mạng máy tính (1)

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁC KỸ THUẬT TẤN...

Hạ tầng khóa công khai (PKI) – Bài 1: Các thành phần

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE PKI (Public Key Infrastructure) hoạt động dựa trên sự hỗ trợ của...

Computer Forensics – Bài 1: Giới thiệu

Pháp ý và pháp y số: Theo Wikipedia: “Pháp y (Forensic) – hay Giám định...

IDS trong bảo mật hệ thống mạng

Trong bài viết này tôi trình bày với các bạn sự khác nhau giữa các...