Hướng dẫn cài đặt hệ chương trình L.A.M.P trên Ubuntu (Step-by-Step)

cai dat lamp cho ubuntu

CÀI ĐẶT HỆ CHƯƠNG TRÌNH L.A.M.P

( Linux – Apache – MySQL – PhP )

LAMP là gì?

L.A.M.P là hệ chương trình mã nguồn mở, gồm các chương trình Linux (hệ điều hành), Apache (web server), MySQL (quản trị cơ sở dữ liệu) và PHP/Perl/Python (ngôn ngữ lập trình web), chạy trên nền hệ điều hành Linux (có thể là Ubuntu, Fedora,…). L.A.M.P hỗ trợ người sử dụng từ công đoạn xây dựng web đến công đoạn quản trị và xuất bản website.

lamp7777

Hiện nay L.A.M.P có thể được thay thế bởi các hệ chương trình có chức năng tương tự như: W.A.M.P (Winodws); XAMPP (Windows, Linux); LEMP (Linux),… Các hệ chương trình này sẽ được đề cập trong các bài viết khác.

Trong thực tế, ta có thể chọn cài đặt gói hệ chương trình L.A.M.P ngay trong quá trình cài đặt Ubuntu.

Ubuntu

Nhưng để các bạn hiểu hơn về bản chất của hệ chương trình L.A.M.P, cũng như sự kết hợp giữa các chương trình trong nó, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt L.A.M.P (chạy trên nền Ubuntu) theo cách cài từng gói chương trình một.

Hướng dẫn cài đặt Lamp trên Ubuntu

Chuẩn bị:

 • Tên (computer name) và địa chỉ IP để gán cho cho máy cài ubuntu.
 • User name và password để gán cho tài khoản administrater (root account).

Bước 1: Cài đặt hệ điều hành nền: Ubuntu

Với L.A.M.P bạn có thể cài bản Ubuntu Desktop hoặc Ubuntu Server đều được. Nếu đã chọn cài bản Ubuntu server thì bạn nên cài tiếp chế độ đồ họa cho nó.

Sau khi cài xong, bạn nên thử khởi động lại máy và đăng nhập với account đã tạo trong quá trình cài đặt. Sau đó thử ping với máy khác trong mạng và/hoặc thử duyệt một trang web nào đó trên Internet. Nếu gặp phải trở ngại nào đó liên quan đến địa chỉ IP của máy thì bạn nên thực hiện việc gán lại địa chỉ IP cho nó.

Tiếp theo thực hiện các lệnh cập nhật để chuẩn bị cho việc cài đặt các gói khác:

 • Chuyển sang chế độ admin (user root): 

       tuhocanm@ubuntu:~$ sudo su

 • Chạy lệnh để cập nhật danh sách nguồn (/etc/apt/sources.list): 

        root@ubuntu:/#apt-get update

 • Nếu cần có thể chạy tiếp lệnh nâng cấp tất cả các gói đã cài đặt: 

        root@ubuntu:/# apt-get upgrade

 • Khi tất cả đã OK thì chuyển sang bước 2.

Bước 2: Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL

 • Chuyển sang chế độ admin (user root): 

       tuhocanm@ubuntu:~$ sudo su

 • Sử dụng lệnh apt-get để cài các gói MySQL server (mysql-server) và MySQL client (mysql-client):

        root@ubuntu:/#apt-get  install  mysql-server  mysql-client   -y

Trong quá trình cài đặt MySQL sẽ yêu cầu nhập password cho tài khoản root. Đây là tài khoản mà ta sử dụng để kết nối vào cơ sở dữ liệu MySQL sau này.

mySQL1

Nhập lại password:

mySQL2

Bạn nhớ đừng quên password này nhé, nếu không bạn sẽ phải cài lại MySQL đấy (trong trường hợp này phải chạy đủ các lệnh: apt-get remone mysql-server; apt-get remove mysql-client; apt-get clean; apt-get purge; apt-get autoremove)

Test: Sau khi cài xong MySQL bạn nên kiểm tra thử  đã thành công chưa, bằng cách dùng lệnh mysql để kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL rồi thực hiện vài lệnh cơ sở dữ liệu MySQL:

Đăng nhập cơ sở dữ liệu MySQL:

lamp1

Nếu nhận được các kết quả như sau là OK.

lamp2

Xem danh sách các tập tinn sơ sở dữ liệu mẫu của MySQL (dùng lệnh show databases):

lamp3

Nếu nhận được kết quả như trên là OK.

Bước 3: Cài đặt web server: Apache2

 • Chuyển sang chế độ admin (user root)
 • Sử dụng lệnh apt-get để cài các gói apache2

root@ubuntu:/#apt-get  install  apache2  –y

 • Sau đó start dịch vụ apache2:

root@ubuntu:/#service  apache2  restart

Test:

Mở trình duyệt Firefox. Nhập URL để duyệt trang web mặc định (dùng cho test web server Apache):

http://<địa chỉ IP của máy cài Apache>/index.html

hoặc

http://127.0.0.1/index.html

hoặc

http://localhost/index.html

 • Nếu nhận được kết quả như sau là OK.
lamp4

Bước 4: Cài đặt ngôn ngữ scrip/ hỗ trợ xây dụng web: php5 và các gói hỗ trợ

 • Chuyển sang chế độ admin (user root): 
 • Sử dụng lệnh apt-get để cài gói php5 và các gói hỗ trợ thư viện:

root@ubuntu:/#apt-get  install  php5  libapache2-mod-php5  –y

 • Cài tiếp các gói hỗ trợ khác:

root@ubuntu:/#apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl –y

 • Sau đó start dịch vụ apache2:

root@ubuntu:/#service  apache2  restart

Test:

 • Dùng trình soạn thaỏ nano để viết một trang php đơn giản (vd: info.php – lưu tại: /var/www). Có thể như sau:                                 
lamp5b

(hoặc thay lệnh echo bằng hàm phpinfo() để xem một số thông tin cấu hình cần biết)

 • Mở trình duyệt Firefox. Nhập URL:

http://<địa chỉ IP của máy cài Apache>/info.php

hoặc

http://127.0.0.1/info.php

hoặc

http://localhosst/info.php

Nếu nhận được kết quả như sau là OK.

lamp6b

P/s: Nếu bạn nào cảm thấy việc thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua giao tiếp dòng lệnh của MySQL là “cực hình” thì có thể cài thêm gói PhpMyAdmin để dễ dàng tương tác với MySQL thông qua giao diện đồ họa (sẽ được đề cập trong một bài viết khác).

Bài viết cùng chuyên mục:

0 0 Bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận