Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

tu hoc java bai 1

CÚ PHÁP CƠ BẢN

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một tập hợp các đối tượng giao tiếp thông qua cách gọi những phương thức. Bây giờ chúng ta hãy dành một ít thời gian xem xét những gì lớp (class), đối tượng (object), phương thức (method) và thuộc tính (property):

 • Đối tượng – đối tượng có trạng thái và hành vi. Ví dụ: Một con chó có trạng thái màu sắc, tên, giống cũng như hành vi – vẫy đuôi, sủa, ăn, uống. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.
 • Lớp – Một lớp có thể được định nghĩa như là một mẫu mô tả các trạng thái, hành vi của các đối tượng mà các đối tượng này là thể hiện của lớp đó.
 • Thuộc tính – Một thuộc tính cơ bản là một trạng thái. Một lớp có thể có nhiều thuộc tính.
 • Phương thức – Một phương thức cơ bản là một hành vi. Một lớp có thể có nhiều phương thức.

Chương trình Java đầu tiên

Chúng ta hãy xem một đoạn mã đơn giản mà sẽ in dòng “Hello World”:

tu hoc java bai 1

Làm thế nào để lưu các tập tin, biên dịch và chạy chương trình? Hoặc các bạn đã quen với một công cụ phát triển Java như là Eclipse, Netbeans, JBuilder,…  Hoặc hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Mở notepad và thêm mã như ở trên.
 2. Lưu tên tập tin là: MyFirstJavaProgram.java.
 3. Mở một cửa sổ lệnh và chuyển đến thư mục mà bạn đã lưu tập tin trên. Giả sử là C:\.
 4. Gõ “javac MyFirstJavaProgram.java” và nhấn Enter để biên dịch mã của bạn. Nếu không có lỗi trong mã của bạn dấu nhắc lệnh sẽ đưa bạn đến dòng kế tiếp (Giả sử: biến môi trường đã được thiết lập).
 5. Bây giờ gõ “java MyFirstJavaProgram” để chạy chương trình của bạn.
 6. Bạn sẽ có thể nhìn thấy “Hello World” in trên cửa sổ.

C:\> javac MyFirstJavaProgram.java

C:\> java MyFirstJavaProgram

Hello World

Cú pháp cơ bản

Để viết code chương trình Java, cần lưu ý những điểm sau đây.

 • Phân biệt chữ HOA, chữ thường.
 • Tên lớp – Khuyến cáo:  Đối với tất cả các tên lớp, chữ cái đầu tiên của mỗi từ phải viết hoa, các ký tự khác viết thường. Ví dụ lớp MyFirstJavaClass.
 • Tên Phương thức – Tất cả các tên phương thức nên bắt đầu với một chữ viết thường, sau đó chữ cái đầu tiên mỗi từ bên trong nên được viết hoa. Ví dụ public void myMethodName().
 • Tên tập tin – Tên của tập tin chương trình chính xác phải phù hợp với tên lớp. Ví dụ: Giả sử “MyFirstJavaProgram” là tên lớp. Sau đó, tập tin sẽ được lưu là “MyFirstJavaProgram.java”.
 • public static void main (String args []) – xử lý chương trình java bắt đầu từ phương thức main() – là một phần bắt buộc của tất cả các chương trình java.

Định danh Java (Java Identifiers):

Tất cả các thành phần java đòi hỏi tên. Tên được sử dụng cho các lớp, các thuộc tính và các phương thức được gọi là định danh.

Trong java có một số điểm cần nhớ về định danh. Chúng như sau:

 • Tất cả các định danh nên bắt đầu với một chữ cái (A đến Z hoặc a đến z), ký hiệu tiền tệ ($) hoặc dấu gạch dưới (_).
 • Một từ khóa không thể được sử dụng như một định danh.
 • Quan trọng nhất là định danh là phân biệt chữ HOA, chữ thường.
 • Ví dụ về các định danh hợp lệ: age, $salary, _value, __ 1_valu.
 • Ví dụ về các định danh không hợp lệ: 123abc, -salary

Java Modifiers:

Có hai loại modifiers:

 • Modifiers truy cập: default, public, protected, private.
 • Modifiers không truy cập: final, abstract, strictfp

Chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về các biến trong phần tiếp theo.

Biến Java (Java Variables):

Chúng ta sẽ thấy loại sau đây của các biến trong Java:

 • Các biến địa phương (local)
 • Biến lớp (biến tĩnh – static)
 • Các biến thể hiện (biến không tĩnh – non static)

Mảng Java (Java Arrays):

Mảng là đối tượng lưu trữ nhiều biến cùng loại. Tuy nhiên một mảng chính nó là một đối tượng trên heap. Chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để khai báo và khởi tạo mảng trong các bài sắp tới.

Kiểu đếm được trong Java (Java Enums):

Kiểu đếm được giới thiệu trong java 5.0. Kiểu đếm được hạn chế một biến chỉ có thể nhận giá trị trong một vài giá trị được xác định trước.

Với việc sử dụng Kiểu đếm được có thể giảm số lượng các lỗi trong chương trình của bạn.

Ví dụ, nếu chúng ta xem xét một ứng dụng cho một cửa hàng nước trái cây tươi, ta có có thể hạn chế kích thước của ly nước là nhỏ, vừa và lớn. Điều này sẽ đảm bảo rằng chương trình sẽ không cho phép bất cứ ai đặt bất kỳ ly nước trái cây nào mà có kích thước khác với nhỏ, vừa và lớn.

Ví dụ:

tu hoc java bai 2

Ví dụ ở trên sẽ cho ra kết quả như sau:

Size: Meduim

Lưu ý:Kiểu đếm được có thể được khai báo riêng hoặc trong một lớp. Phương thức, thuộc tính, các hàm khởi dựng cũng có thể được định nghĩa bên trong Kiểu đếm được.

Từ khóa Java (Java Keywords):

Danh sách sau đây cho thấy các từ dành riêng trong Java. Những từ dành riêng không được sử dụng để đặt tên cho bất kỳ định danh nào.

tu hoc java bai 1 2

Chú thích ​​trong Java (Comments in Java):

Java hỗ trợ chú thích trên một dòng và nhiều dòng rất giống với C và C++. Tất cả các ký tự trong bất kỳ chú thích được bỏ qua bởi trình biên dịch Java.

tu hoc java bai 1 3

Sử dụng dòng trống:

Một dòng chỉ chứa khoảng trắng, có thể có chú thích, được biết đến như một dòng trống, và java hoàn toàn bỏ qua nó.

Thừa kế (Inheritance):

Trong java các lớp có thể được bắt nguồn từ một lớp khác. Về cơ bản nếu bạn cần tạo ra một lớp mới và bạn đã có một lớp chứa một số mã mà bạn muốn, sau đó bạn có thể tạo ra một lớp mới có các mã từ lớp mà bạn đã có.

Các lớp được thừa kế được gọi là super-class, các lớp thừa kế thì được gọi là sub-class.

Giao diện (Interface):

Trong ngôn ngữ java một giao diện có thể được giải thích như là một hợp đồng giữa các đối tượng mà trong đó mô tả rõ làm thế nào để chúng giao tiếp với nhau. Giao diện đóng một vai trò quan trọng khi nói đến khái niệm về thừa kế.

Một giao diện xác định các phương thức, mà một lớp thực thi nó (lớp con) nên sử dụng. Nhưng việc thực hiện của phương thức này là hoàn toàn nằm trong các lớp con.

Tiếp theo là gì?

Bài tiếp theo giải thích về các đối tượng và các lớp trong lập trình java. Sau đó bạn sẽ có được một hình ảnh rõ ràng về các đối tượng và các lớp học trong java là gì.

0 0 Bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận