Lập trình với Python – Bài 3: Các kiểu dữ liệu và biến

python bai 3

Trong Python, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng mà bạn cần nắm vững để có thể lập trình hiệu quả. Python cung cấp nhiều kiểu dữ liệu khác nhau để xử lý các loại dữ liệu khác nhau. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python, cách sử dụng chúng và cách gán biến.

Các kiểu dữ liệu

Kiểu số nguyên (int)

Kiểu số nguyên (integer) trong Python dùng để biểu diễn các số nguyên, có thể là số dương hoặc số âm.

Ví dụ:

x = 10
y = -5

Kiểu số thực (float)

Kiểu số thực (floating-point) dùng để biểu diễn các số thập phân.

Ví dụ:

pi = 3.14
e = 2.71

Kiểu chuỗi (str)

Kiểu chuỗi (string) dùng để biểu diễn văn bản. Chuỗi được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Ví dụ:

name = "John"
greeting = 'Hello, World!'

Kiểu danh sách (list)

Danh sách (list) là một cấu trúc dữ liệu có thể chứa nhiều giá trị, các giá trị có thể khác kiểu dữ liệu. Các phần tử trong danh sách được đặt trong dấu ngoặc vuông và cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
mixed_list = [1, "two", 3.0, True]

Kiểu bộ (tuple)

Bộ (tuple) giống như danh sách nhưng không thể thay đổi giá trị của các phần tử sau khi đã khai báo. Các phần tử trong bộ được đặt trong dấu ngoặc đơn và cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

coordinates = (10.0, 20.0)
colors = ('red', 'green', 'blue')

Kiểu từ điển (dict)

Từ điển (dictionary) là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ các cặp khóa-giá trị. Khóa có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu bất biến nào, và giá trị có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Các cặp khóa-giá trị được đặt trong dấu ngoặc nhọn và cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

person = {
    "name": "Alice",
    "age": 25,
    "city": "New York"
}

Gán biến

Trong Python, bạn có thể gán giá trị cho biến bằng cách sử dụng dấu bằng (=). Tên biến có thể là bất kỳ chuỗi ký tự chữ và số nào, bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (_).

Ví dụ:

a = 10
b = 3.14
c = "Hello"
d = [1, 2, 3]

Chuyển đổi kiểu

Python cho phép chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau bằng cách sử dụng các hàm chuyển đổi kiểu. Một số hàm chuyển đổi kiểu phổ biến bao gồm int(), float(), str(), list(), và tuple().

Ví dụ:

# Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
num_str = "123"
num_int = int(num_str)

# Chuyển đổi số nguyên thành chuỗi
num = 456
num_str = str(num)

# Chuyển đổi danh sách thành bộ
list_example = [1, 2, 3]
tuple_example = tuple(list_example)

# Chuyển đổi bộ thành danh sách
tuple_example = (4, 5, 6)
list_example = list(tuple_example)

Kết luận

Hiểu và sử dụng đúng các kiểu dữ liệu và biến là bước quan trọng trong quá trình học lập trình Python. Mỗi kiểu dữ liệu có những đặc điểm và ứng dụng riêng, và việc lựa chọn đúng kiểu dữ liệu sẽ giúp bạn viết mã hiệu quả và dễ hiểu hơn. Bằng cách luyện tập sử dụng các kiểu dữ liệu này trong các bài tập thực tế, bạn sẽ trở nên thành thạo hơn trong việc lập trình với Python.

Bài viết cùng chuyên mục:

0 0 Bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận