Tag Assembly

Tự học lập trình Assembly – Bài 2: Biên dịch chương trình Assembly chạy trên môi trường hệ điều hành 16bit

Bài viết này hướng dẫn sử dụng các chương trình biên dịch 16 bít: Microsoft MacroAssembler...

Tự học lập trình Assembly – Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

BƯỚC ĐẦU VỚI LẬP TRÌNH ASSEMBLY TRÊN VI XỬ LÝ 8088/8086 Giới thiệu về Hợp...