Loading...

In tài liệu ra giấy:

B1: Gõ tổ hợp phím Ctrl +P. Hoặc kích vào nút Office. Rồi trỏ chuột đến mục Print và chọn lệnh Print ở đây.

Khi đó hộp thoại Print xuất hiện:

Hình: Hộp thoại Print.

B2. Thực hiện các chọn lựa cần thiết trên hộp thoại Print:

-      Chọn máy in:Tại hộp danh sách Name trong khung Printer (sử dụng trong trường hợp có nhiều máy in được nối vào máy tính).

-      Chọn số trang tài liệu cần in: Chọn All để in tất cả các trang; Chọn Current page để in một trang hiện tại; Chọn Seletion để chỉ in vùng văn bản được đánh dấu; Hoặc nhập trực tiếp danh sách các trang cần in (theo số thứ tự trang) vào hộp văn bản tại option Pages.

-      Chọn sốbản in: Nhập (hoặc chọn) số bản cần in và hộp danh sách Number of copies trong khung Copies.

-      Tại hộp danh sách Print what: Chọn Document, để in nội dung của tài liệu ra giấy, không in các thông tin khác.

-      Tại hộp danh sách Print:Chọn All pages in range, để in tất cả các trang đã chọn (trong Pages) ra máy in. Chọn Oll pages, để chỉ in các trang lẻ trong số các trang đã chọn (trong Pages) ra máy in. Chọn Even pages, để chỉ in các trang chẵn trong số các trang đã chọn (trong Pages) ra máy in.  

B3. Kích vào nút OK để bắt đầu in.

Tất nhiên, để yêu cầu in này được hoàn thành thì máy in và giấy in phải ở trạng thái sẵn sàng.

Tu hoc

Từ khóa:

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp