Loading...

 

Chương I :

 

KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

$1 : Khái niệm cơ sở dữ liệu

A. Tóm tắt lí thuyết

 

1. Các bài toán quản lí đều có chung một đặc điểm là khối lượng hồ sơ cần xử lí thường là rất lớn nhưng thuật toán xử lí nói chung thường là không quá phức tạp. Các công việc thường gặp trong bài toán quản lí (xử lí thông tin) của một tổ chức bao gồm: Tạo lập hồ sơ; Cập nhật hồ sơ và Khai thác hồ sơ.

 

2.  Việc tạo lập, lưu trữ và cập nhật hồ sơ là để khai thác chúng, phục vụ cho công việc quản lí. Khai thác hồ sơ gồm các công việc chính: Sắp xếp hồ sơ ; Tìm kiếm thông tin; Thống kê thông tin và Lập báo cáo.

 

3. Một cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trường học, một ngân hàng, một công ti, một nhà máy,...), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

 

4. Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của một cơ sở dữ liệu được gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System).

 

5. Hệ cơ sở dữ liệu gồm một cơ sở dữ liệu cùng với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu đó.

 

6. Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có : Cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Các thiết bị vật lí.

 

7. Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu ra đời và phát triển là nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lí thông tin trên máy tính điện tử của con người. Nhờ nó mà con người có thể lưu trữ được các khối thông tin rất lớn rồi sau đó truy xuất và xử lí chúng với tốc độ cao, rất cao.  

 

8. Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu bao gồm: Mức vật lí; Mức khái niệm và Mức khung nhìn.

-   Mức vật lí cho biết cơ sở dữ liệu được lưu trữ như thế nào.

 

-   Mức khái niện cho biết dữ liệu nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và giữa các dữ liệu có các mối quan hệ nào.

 

-   Mức khung nhìn thể hiện phần cơ sở dữ liệu mà người dùng cần khai thác (tức là, khác nhau ở các yêu cầu khai thác khác nhau).

 

9. Một hệ cơ sở dữ liệu đạt chuẩn cần phải  đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây về: Tính cấu trúc; Tính toàn vẹn; Tính nhất quán; Tính an toàn và bảo mật thông tin; Tính độc lập và Tính không dư thừa.

 

-   Tính cấu trúc: Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phải được lưu trữ theo một cấu trúc xác định (gồm: bảng, cột, thuộc tính, bản ghi,...).

 

-   Tính toàn vẹn: Các giá trị dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phải thỏa mãn một số ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, tùy thuộc vào hoạt động của tổ chức mà cơ sở dữ liệu phản ánh.

 

-   Tính nhất quán: Trong quá trình cập nhật dữ liệu, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phải được đảm bảo đúng đắn ngay cả khi có sự cố.

 

-   Tính an toàn và bảo mật thông tin: Cơ sở dữ liệu phải được bảo vệ an toàn, phải ngăn chặn được những truy xuất không được phép và phải khôi phục được cơ sở dữ liệu khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm.

 

-   Tính độc lập: Dữ liệu cần phải độc lập với các ứng dụng, không phụ thuộc vào bài toán cụ thể, không phụ thuộc vào phương tiện lưu trữ và xử lí. Có hai mức độc lập dữ liệu: Độc lập vật lí và độc lập khái niệm.

 

-   Tính không dư thừa: Trong cơ sở dữ liệu thường không lưu trữ dữ liệu trùng lặp hoặc những thông tin dễ dàng suy diễn hay tính toán được từ những dữ liệu đã có.

 

10. Một cơ sở dữ liệu vi phạm tính không dư thừa (có nhiều thông tin bị trùng lặp, có nhiều thông tin không cần thiết phải lưu trữ,...) sẽ gây lãng phí bộ nhớ để lưu trữ chúng và có thể dẫn đến vi phạm tính nhất quán của cơ sở dữ liệu.      

 

B. Câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập (Tiết 1.2)

 

Tu hoc

Từ khóa:

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp