Loading...

Vai trò của người quản trị (hay nhóm người quản trị) cơ sở dữ liệu là quan trọng và phức tạp hơn cả, họ phải có hiểu biết cao về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và môi trường hệ thống, họ được trao quyền điều hành cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu và kiểm soát việc truy cập cơ sở dữ liệu,...

 

Có thể thấy hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu gồm các bước sau: Khi nhận được  yêu cầu của người dùng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ gửi yêu cầu đó đến Bộ xử lí truy vấn. Bộ xử lí truy vấn thực hiện truy vấn dữ liệu, rồi thông qua Bộ quản lí dữ liệu để yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa thông tin cần thiết. Các thông tin tìm thấy được trả lại bộ xử lí dữ liệu và chuyển đến bộ xử lí truy vấn để trả kết quả cho người dùng.

Theo em, để quản lí thông tin (về con người) và các hoạt động (về dạy, học, mượn/trả sách) của các đối tượng (Thầy/cô giáo, học sinh, thư viện) trong một trường THPT chúng ta cần tổ chức những bài toán quản lí nào? (chỉ cần nêu ra các bài toán cơ bản/ bài toán chính)

 

Để lưu trữ và khai thác thông tin trên máy tính cần phải có sự hỗ trợ đầy đủ của cả ba thành phần: Cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Thiết bị vật lí (máy tính, đĩa cứng mạng).

 

Một cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trường học, một ngân hàng, một công ti, một nhà máy,...), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.

 

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp