Loading...
Tin học 12 - Access - Chương 1 - Tiết 2.2

Tin học 12 - Access - Chương 1 - Tiết 2.2

Vai trò của người quản trị (hay nhóm người quản trị) cơ sở dữ liệu là quan trọng và phức tạp hơn cả, họ phải có hiểu biết cao về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và môi trường hệ thống, họ được trao quyền điều hành cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu và kiểm soát việc truy cập cơ sở dữ liệu,...

Tin học 10

Tin học 11

Tin học 12

Tin học 12 - Access - Chương 1 - Tiết 2.2

Tin học 12 - Access - Chương 1 - Tiết 2.2

Vai trò của người quản trị (hay nhóm người quản trị) cơ sở dữ liệu là quan trọng và phức tạp hơn cả, họ phải có hiểu biết cao về...

Olympic Tin học

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp