Loading...

Windows Server 2008:

Được viết ngày Thứ sáu, 06/09/2013 09:04
Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS) instance. Mặc dù một AD LDS instance tự bản thân nó làm việc ...
Được viết ngày Thứ sáu, 06/09/2013 09:09
Trước khi giới thiệu quá trình tạo bản sao làm việc như thế nào, chúng ta cần làm rõ mối quan hệ giữa các instance và partition bên trong môi trường AD LDS. Mặc dù Microsoft chắc chắn có nhiều định ...
Được viết ngày Thứ sáu, 06/09/2013 09:14
Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã cung cấp cho các bạn kiến thức tổng quan về quá trình tạo bản sao làm việc như thế nào trong môi trường AD LDS. Còn trong phần này chúng tôi muốn giới ...
Được viết ngày Thứ sáu, 06/09/2013 09:17
Trước hết chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về đối tượng liên kết site. Đối tượng liên kết site là cấu trúc logic AD LDS nhái giống như topo mạng. Giả sử chúng ta đã tạo một số AD LDS site trong ba ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp