Loading...

FIREWALL:

Được viết ngày Chủ nhật, 29/09/2013 23:41
Khi có một gói tin IP được gửi đến router/firewall thì bộ lọc gói bên trong nó sẽ tách phần header của gói tin IP này. Sau đó nó sẽ đối chiếu các thông tin trong header của gói tin với các luật/các ...
Được viết ngày Thứ hai, 07/10/2013 15:38
Ở đây cần phân biệt rõ, về vài trò gateway, giữa router và firewall: Như đã biết, router là thiết bị mạng, thường được sử dụng cho mục tiêu định tuyến lưu lượng mạng (có thể từ chối lưu lượng nào đó). ...
Được viết ngày Thứ bảy, 23/11/2013 21:11
Ngày nay, Firewall đã trở thành một công nghệ nền tảng cho an ninh mạng máy tính, để phòng thủ chống lại các nguy cơ tấn công từ bên ngoài.    ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp