Loading...

Trong phần 4 này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về thủ tục tạo bản sao AD LDS instance.

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS) instance. Mặc dù một AD LDS instance tự bản thân nó làm việc khá tốt, tuy nhiên nó rất có thể trở thành một điểm lỗi. Nếu bạn có kế hoạch lưu các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp bên trong AD LDS instance thì cách tốt nhất là hãy tạo tối thiểu một bản sao cho instance đó. Các bản sao sẽ cho phép dễ dàng mở rộng và cung cấp một mức tự động chuyển đổi dự phòng. Trong phần 4 này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thiết lập một bản sao như vậy.

Triển khai Active Directory Lightweight Directory Service Role

Trước khi tạo bản sao cho một AD LDS instance, bạn phải cài đặt Active Directory Lightweight Directory Service Role trên máy chủ hosting bản sao mà bạn đang tạo. Thủ tục được thực hiện tương tự như thủ tục tạo AD LDS instance đầu tiên của bạn, tuy nhiên chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho các bạn một chút hướng dẫn mang tính gợi nhớ những gì đã có trong phần trước.

Để cài đặt AD LDS role, chúng ta cần mở Server Manager và chọn mục Roles, sau đó kích vào liên kết Add Roles. Sau khi thực hiện, Windows sẽ khởi chạy Add Roles Wizard. Kích Next để băng qua màn hình chào, lúc đó bạn sẽ thấy màn hình yêu cầu bạn chọn role muốn cài đặt. Hãy tích hộp kiểm Active Directory Lightweight Directory Services.

Tại đây, bạn sẽ thấy hộp thoại giống như thể hiện trong hình A, hộp thoại này cho bạn biết rằng bạn cần phải cài đặt thêm nhiều dịch vụ role bổ sung. Đơn giản hãy kích nút Add Required Role Services để cài đặt các dịch vụ role được yêu cầu.


Hình A: Kích Add Required Features và sau đó kích Next.

Kích Next, wizard sẽ hiển thị một màn hình giới thiệu Active Directory Lightweight Directory Services. Hãy kích Next để băng qua màn hình này. Lúc này bạn sẽ thấy màn hình xác nhận, màn hình xác nhận này sẽ yêu cầu bạn thẩm định rằng bạn thực sự muốn cài đặt AD LDS role. Giả định rằng các thông tin được hiển thị trên màn hình xác nhận là hoàn toàn đúng đối với bạn, khi đó hãy kích Install. Website sẽ cài đặt dịch vụ AD LDS role. Khi quá trình hoàn tất, kích Close.

Tạo bản sao

Cho đến đây, chunga ta đã cài đặt được AD LDS role, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa tạo được bản sao của AD LDS instance hiện có. Để bắt đầu việc tạo bản sao mong muốn, mở Active Directory Lightweight Directory Services Console thông qua menu Administrative Tools. Khi giao diện điều khiển xuất hiện, Windows sẽ khởi chạy Active Directory Lightweight Directory Services Setup Wizard.

Kích Next để băng qua màn hình chào của wizard. Lúc này bạn sẽ thấy màn hình tương tự như thể hiện trong hình B bên dưới, hỏi bạn liệu có muốn tạo một instance duy nhất hay tạo bản sao cho instance đang tồn tại. Chọn tùy chọn A Replica of an Existing Instance và kích Next.


Hình B: Chọn tùy chọn Replica of an Existing Instance và kích Next.

Tại đây, bạn sẽ thấy màn hình như thể hiện trong hình C. Như những gì thấy trong hình này, wizard yêu cầu bạn đặt tên cho instance. Tên mà bạn nhập ở đây cần phải phù hợp với tên của instance mà bạn muốn tạo bản sao. Phụ thuộc vào những gì bạn gọi là instance của mình, hộp thoại này có thể được điền vào một cách tự động.


Hình C: Chỉ định tên cho instance mà bạn muốn tạo bản sao, sau đó kích Next.

Kích Next, bạn sẽ thấy màn hình thể hiện như trong hình D, yêu cầu bạn chỉ định số cổng instance sẽ sử dụng. Nếu có thể, bạn nên sử dụng cùng số cổng với cổng được sử dụng bởi copy gốc của instance. Mặc dù vậy trường hợp này là không thể nếu máy chủ đang hosting bản sao có cài đặt các instance khác trên nó, hoặc nếu máy chủ phải làm việc như một domain controller.


Hình D: Khai báo cho Windows cổng muốn sử dụng với bản sao mà bạn sẽ tạo.

Màn hình tiếp theo thông báo rằng bạn phải join tập các cấu hình. Tập cấu hình ở đây chính là một nhóm các instance chia sẻ cùng một cấu hình và giản đồ chung. Trong trường hợp này, tập cấu hình sẽ gồm có instance gốc và bản sao mà bạn đang tạo. Chính vì vậy, tất cả những gì bạn cần thực hiện lúc này là cung cấp tên DNS đầy đủ của máy chủ đang hosting instance mà bạn sẽ tạo bản sao, cùng với đó là số cổng LDAP mà instance sẽ sử dụng. Bạn có thể thấy ví dụ trong hình E.


Hình E: Cung cấp FQDN của máy chủ đang hosting instance

Màn hình tiếp theo sẽ yêu cầu bạn cung cấp tập các chứng chỉ có các đặc quyền quản trị cho tập cấu hình. Nhiệm vụ của bạn là nhập vào tập các chứng chỉ quản trị như thể hiện trong hình F và kích Next.


Hình F: Cung cấp tập các chứng chỉ quản trị cho tập cấu hình

Tại đây, bạn sẽ thấy màn hình như thể hiện trong hình G bên dưới. Như những gì thể hiện trong hình, bạn phải chọn hộp kiểm tương ứng với các partition muốn tạo bản sao.


Hình G: Chọn các hộp kiểm tương ứng với các partition mà bạn muốn tạo bản sao.

Kích Next, lúc này bạn sẽ thấy màn hình yêu cầu đường dẫn để lưu các file dữ liệu và các file khôi phục dữ liệu. Có thể kích Next để chấp nhận các giá trị mặc định (như thể hiện trong hình H) hoặc có thể cung cấp các đường dẫn khác.


Hình H: Khai báo cho Windows nơi lưu dữ liệu AD LDS

Phải cung cấp cho wizard tài khoản dịch vụ để nó có thể sử dụng cho các hoạt động của AD LDS. Như những gì có thể thấy trong hình I, bạn có thể sử dụng tài khoản dịch vụ mạng hoặc có thể chỉ định một tài khoản nào đó.


Hình I: Ccung cấp cho wizard tài khoản dịch vụ được sử dụng cho các hoạt động AD LDS

Cuối cùng, bạn phải cho phép người dùng hoặc nhóm người dùng có các đặc quyền quản trị người dùng cho AD LDS instance. Như những gì có thể thấy trong hình J, wizard cho phép bạn sử dụng người dùng hiện hành hay có thể chỉ định tên người dùng hay tên nhóm nào đó.


Hình J: Phải ủy nhiệm các đặc quyền quản trị cho instance

Khi kích Next, Windows sẽ hiển thị màn hình tóm tắt gồm có tất cả các tùy chọn cấu hình mà bạn đã thiết lập, như thể hiện trong hình K. Hãy đọc qua màn hình tóm tắt này để bảo đảm mọi thứ đúng như những gì những gì bạn dự định. Giả định tất cả đúng như vậy, kích Next, Windows sẽ cấu hình AD LDS instance. Khi quá trình hoàn tất, kích Close để đóng wizard.


Hình K: Cần đọc màn hình tóm tắt để thẩm định rằng máy chủ đã được cấu hình đúng

Kết luận

Như những gì bạn thấy, chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng tạo một bản sao AD LDS. Trong phần tiếp theo của loạt bài, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn chi tiết hơn quá trình này.

 

Theo quantrimang

 

Từ khóa:

Ý kiến của bạn

Mã bảo vệ
Làm mới

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp