Loading...

Biến địa phương được tạo khi các phương thức, hàm dựng, hoặc là khối lênh được gọi và biến sẽ bị hủy khi thoát khỏi phương thức, hàm dựng, hoặc là khối lệnh. Biến thể hiện có giá trị mặc định. Nếu là kiểu số thì giá trị mặc định là 0, kiểu Boolean là false, và đối tượng là null. Giá trị có thể khởi tạo khi khai báo hoặc ta thường khởi tạo trong hàm dựng.

Khi thảo luận về các lớp, một trong những chủ đề quan trọng nhất là hàm dựng. Mỗi lớp đều có ít nhất một hàm dựng. Nếu chúng ta không viết hàm dựng nào cho lớp cả thì trình biên dịch java xây dựng một hàm dựng mặc định cho lớp đó.

 

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một tập hợp các đối tượng giao tiếp thông qua cách gọi những phương thức. Bây giờ chúng ta hãy dành một ít thời gian xem xét những gì lớp (class), đối tượng (object), phương thức (method) và thuộc tính (property):Khi chúng ta xem xét một chương trình java có thể được định nghĩa là một tập hợp các đối tượng giao tiếp thông qua cách gọi những phương thức. Bây giờ chúng ta hãy dành một ít thời gian xem xét những gì lớp (class), đối tượng (object), phương thức (method) và thuộc tính (property):

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp