Loading...

Một proxy tốt là một proxy được xây dựng một cách cụ thể cho một giao thức cụ thể. Ví dụ, proxy FTP hiểu giao thức FTP và chỉ có thể quyết định, cho phép đi qua hoặc bị chặn lại, với các lưu lượng được mang bởi giao thức này, tất nhiên là phải dựa trên các tập luật chính sách đã được định nghĩa.

Ở đây cần phân biệt rõ, về vài trò gateway, giữa router và firewall: Như đã biết, router là thiết bị mạng, thường được sử dụng cho mục tiêu định tuyến lưu lượng mạng (có thể từ chối lưu lượng nào đó). Trong khi đó, firewall là thiết bị bảo mật, có nhiệm vụ giám sát và điều khiển lưu lượng mạng (chỉ cho phép lưu lượng thích hợp đi qua). Trong thực tế, nếu được cấu hình hợp lệ thì router có thể thực hiện một vài chức năng của firewall, nhưng điều ngược lại là khó có thể. 

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Về đầu trang Hỏi - Đáp