Loading...

xin giúp đỡ về Hợp Ngữ asm

Tại Root, hỏi bởi tran hung, 3 years ago. 2537 lượt xem.

Mình có một đoạn code asm như bên dưới, trong đó mình khởi tạo 4 nút bấm bằng 4 phím "Z,X,Y,C" của bàn phím, điều khiển 3 đèn LED và phím "C" sẽ là kết thúc tức tắt toàn bộ đèn LED.
Vấn đề của mình là mình muốn trước khi ấn phím "Y" thì phải bấm phím "Z" thì đèn "Y"mới sáng.
Nếu chữa bấm "Z" thì "Y" không có tác dụng.
Đoạn code mình viết như này nhưng bấn "Z" thì LED sáng nhưng khi bấn "Y" thì lai không sang.
Bạn nào có cách viết khác hay cách khắc phục xin giúp mình với. THANK'S!!
[QUOTE]
MOV A,@0X58 ; PHIM"X"
XOR A,RX_TEMP ;
JBC Z ;
CALL SWITCH_LED1 ;
;============================
MOV A,@0X5A ; PHIM"Z"
XOR A,RX_TEMP ;
JBC Z ;
CALL SWITCH_LED2;
;================================

MOV A,@0X43 ; PHIM"C"
XOR A,RX_TEMP ;
JBC Z ;
CALL SWITCH_END ;
;================================
;trương chình con
;---------------------------------------------------
SWITCH_LED1:
BS RED_LED ;
BC YELLOW_LED ;
BC GREEN_LED
RET

SWITCH_END:
BC RED_LED ;
BC YELLOW_LED ;
BC GREEN_LED
RET


SWITCH_LED2:
BC RED_LED ;
BS YELLOW_LED ;
BC GREEN_LED
MOV A,@0X59 ; PHIM"Y"
XOR A,RX_TEMP
JBC Z
CALL SWITCH_LED3
RET

SWITCH_LED3:
BC RED_LED ;
BC YELLOW_LED ;
BS GREEN_LED
RET
[/QUOTE]

Vui lòng đăng ký/đăng nhập để trả lời câu hỏi này.  Click here to login
- Just now

0

Just now
/hoi-dap.htm
/hoi-dap/get_answer.htm?id=53
/hoi-dap/save_reply.htm?id=53
/hoi-dap/save_answer.htm?id=53
/hoi-dap/accept_answer.htm?id=53
/hoi-dap/unaccept_answer.htm?id=53
/hoi-dap/unpublish_answer.htm?id=53
/hoi-dap/delete_answer.htm?id=53
/hoi-dap/update_answer.htm?id=53
/hoi-dap/like.htm?id=53
/hoi-dap/dislike.htm?id=53
/hoi-dap/report_answer.htm?id=53
/hoi-dap/report_question.htm?id=53
#
Tiêu đề
Người hỏi
Trả lời
1
Viết lệnh assembly Intel 8086/8088 (1) Nguyen Kim Tuan 10
2
Muốn học lập trình về website thì cần học ngôn ngữ nào? Hà Xuân Thành 1

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài viết mới nhất

Lập trình với Python - Cú pháp cơ sở

Vì Python có nhiều điểm tương đồng so với Perl, C và ...

Lập trình với Python - Bước đầu với Python

Ngoài các chức năng thông thương của một ngôn ngữ lập ...

Disk Space Management of Oprerating System (3)

Như vậy bảng thư mục gốc (sẽ được đề cập ở loạt bài sau) ...

Disk Space Management of Oprerating System (2)

Trong phần này chúng ta xem xét các cơ chế khác nhau mà ...

Disk Space Management of Oprerating System (1)

Để tổ chức lưu trữ nội dung các tập tin trên đĩa, các hệ ...

Năm lĩnh vực chức năng của công tác quản trị mạng (Computer Network Management)

Quản trị mạng (Network Management) đề cập đến nhiều vấn ...

Một số câu hỏi trắc nghiệm về Quản trị mạng và Giao thức SNMP

Network Management refers to the broad subject of ...

Về đầu trang Hỏi - Đáp