Loading...

Giúp Bài tập C: Viết chương trình đăng nhập

Tại Ngôn ngữ lập trình, hỏi bởi Pham Van, 5 years ago. 9564 lượt xem.

Viết chương trình yêu cầu nhập password. password là 1 chuỗi ký tự và có giá trị là: Crazykid. Nếu chuỗi ký tự người dùng nhập vào có độ dài >= 8 ký tự thì tiến hành so sánh pass. nếu chuỗi ký tự người dùng nhập vào = pass đã cho thì xuất: đăng nhập thành công. nếu chuỗi ký tự người dùng nhập vào khác pass đã cho thì xuất pass sai. nếu chuỗi ký tự người dùng nhập vào không đủ độ dài thì xuất: xin vui lòng không brute force.
ví dụ:
input: CrazyKid
output: đăng nhập thành công
input: Crazy kid199
output: password sai
input: Crazy
output: xin vui lòng không brute force
Gợi ý: kiểm tra độ xài xâu bằng hàm strlen(). hàm này có trong thư viện String.h

0

Với dạng này thì bạn nên định nghĩa password bằng #define password Crazykid. Sau đó bạn cho người dùng nhập chuỗi vào, sau đó so sánh chuỗi vừa nhập với password đã được định nghĩa ở trên. Tùy từng trường hợp mà bạn dùng lệnh if để so sánh rồi cho ra kết quả như mong muốn.

Phương
4 years ago

0

#include
#include
#include
#define pass \"toilatam\"
int main()
{
int a;
char n[20];
nhan:
printf(\"\\n Nhap vao password: \");
fflush(stdin);
gets(n);
if(strlen(n)<8)
{
printf(\"\\n Password qua ngan, nhap password lon hon 8 ki tu: \");
goto nhan;
}
else
{

if(strcmp(n, pass)==0)
printf(\"\\n Dang nhap thanh cong!\");
else goto nhan;
}
getch();
}
// m.n xem có sai chỗ nào không ạ?? =))

Nguyễn Thị Thanh Tâm
4 years ago
Vui lòng đăng ký/đăng nhập để trả lời câu hỏi này.  Click here to login
- Just now

0

Just now
/hoi-dap.htm
/hoi-dap/get_answer.htm?id=47
/hoi-dap/save_reply.htm?id=47
/hoi-dap/save_answer.htm?id=47
/hoi-dap/accept_answer.htm?id=47
/hoi-dap/unaccept_answer.htm?id=47
/hoi-dap/unpublish_answer.htm?id=47
/hoi-dap/delete_answer.htm?id=47
/hoi-dap/update_answer.htm?id=47
/hoi-dap/like.htm?id=47
/hoi-dap/dislike.htm?id=47
/hoi-dap/report_answer.htm?id=47
/hoi-dap/report_question.htm?id=47
#
Tiêu đề
Người hỏi
Trả lời
1
Viết lệnh assembly Intel 8086/8088 (1) Nguyen Kim Tuan 10
2
Muốn học lập trình về website thì cần học ngôn ngữ nào? Hà Xuân Thành 1

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài viết mới nhất

Lập trình với Python - Cú pháp cơ sở

Vì Python có nhiều điểm tương đồng so với Perl, C và ...

Lập trình với Python - Bước đầu với Python

Ngoài các chức năng thông thương của một ngôn ngữ lập ...

Disk Space Management of Oprerating System (3)

Như vậy bảng thư mục gốc (sẽ được đề cập ở loạt bài sau) ...

Disk Space Management of Oprerating System (2)

Trong phần này chúng ta xem xét các cơ chế khác nhau mà ...

Disk Space Management of Oprerating System (1)

Để tổ chức lưu trữ nội dung các tập tin trên đĩa, các hệ ...

Năm lĩnh vực chức năng của công tác quản trị mạng (Computer Network Management)

Quản trị mạng (Network Management) đề cập đến nhiều vấn ...

Một số câu hỏi trắc nghiệm về Quản trị mạng và Giao thức SNMP

Network Management refers to the broad subject of ...

Về đầu trang Hỏi - Đáp