Loading...

Một số câu hỏi về chia địa chỉ mạng

Tại Quản trị mạng, hỏi bởi Nguyen Kim Tuan, 5 years ago. 3518 lượt xem.

Nhờ mọi người giải giúp mấy câu hỏi sau:

1. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, dải địa chỉ IP hợp lệ là?
a. 192.55.12.1 đến 192.55.12.254
b. 192.55.12.113 đến 192.55.12.126
c. 192.55.12.254 đến 192.55.12.126
d. 192.55.12.1 đến 192.55.12.126

2. Cho một máy tính gồm 14 máy. Hỏi cần sử dụng bao nhiêu bit của phần hostID để ấn định địa chỉ IP cho tất cả các máy tính trong mạng một cách hiệu quả?
a. 3 bít
b. 4 bít
c. 5 bít
d. 6 bít

3. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?
a. 192.55.255.255
b. 192.255.255.255
c. 192.55.12.255
d. 192.55.12.127

4. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, mặt nạ mạng là?
a. 192.55.12.240
b. 192.55.12.255
c. 192.55.12.28
d. 255.255.255.240

5. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.240 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông?
a. 192.1.1.254 và 192.1.100.234
b. 192.168.1.1 và 192.168.1.254
c. 192.1.1.247 và 192.1.1.254
d. 172.168.11.1 và 192.168.1.254

6. Cho địa chỉ IP 192.168.1.32/27. Dãy địa chỉ IP có thể gán cho máy tính là?
a. 192.168.1.32 – 192.168.1.64
b. 192.168.1.33 – 192.168.1.62
c. 192.168.1.32 – 192.168.1.62
d. 192.168.1.33 – 192.168.1.63

7. Địa chỉ IP nào bên dưới có cùng địa chỉ mạng với địa chỉ 192.168.1.10/24?
a. 192.168.11.12/24
b. 192.168.10.1/24
c. 192.168.1.32/24
d. 192.168.1.256/24

8. Cho biết địa broadcast trong mạng 192.168.1.128/26?
a. 192.168.1.191
b. 192.168.1.193
c. 192.168.1.192
d. 192.168.1.190

9. Cho trước 2 địa chỉ IP và mặt nạ mạng, muốn xác định địa chỉ mạng của hai địa chỉ IP trên ta sử dụng phép toán?
a. XOR
b. AND
c. OR
d. NOT

10. Một mạng con lớp B, mượn 7 bít để chia địa chỉ mạng thì subnet mask là:
a. 255.255.254.0
b. 255.255.254.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.255

Thank

0

1. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, dải địa chỉ IP hợp lệ là?
b. 192.55.12.113 đến 192.55.12.126

2. Cho một máy tính gồm 14 máy. Hỏi cần sử dụng bao nhiêu bit của phần hostID để ấn định địa chỉ IP cho tất cả các máy tính trong mạng một cách hiệu quả?
b. 4 bít

3. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, địa chỉ quảng bá là?
d. 192.55.12.127

4. Cho địa chỉ IP 192.55.12.120/28, mặt nạ mạng là?
d. 255.255.255.240

5. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.240 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông?
c. 192.1.1.247 và 192.1.1.254

6. Cho địa chỉ IP 192.168.1.32/27. Dãy địa chỉ IP có thể gán cho máy tính là?
d. 192.168.1.33 – 192.168.1.63

7. Địa chỉ IP nào bên dưới có cùng địa chỉ mạng với địa chỉ 192.168.1.10/24?
c. 192.168.1.32/24

8. Cho biết địa broadcast trong mạng 192.168.1.128/26?
c. 192.168.1.192

9. Cho trước 2 địa chỉ IP và mặt nạ mạng, muốn xác định địa chỉ mạng của hai địa chỉ IP trên ta sử dụng phép toán?
b. AND

10. Một mạng con lớp B, mượn 7 bít để chia địa chỉ mạng thì subnet mask là:
a. 255.255.254.0

Võ Đức Tuấn
5 years ago
Vui lòng đăng ký/đăng nhập để trả lời câu hỏi này.  Click here to login
- Just now

0

Just now
/hoi-dap.htm
/hoi-dap/get_answer.htm?id=43
/hoi-dap/save_reply.htm?id=43
/hoi-dap/save_answer.htm?id=43
/hoi-dap/accept_answer.htm?id=43
/hoi-dap/unaccept_answer.htm?id=43
/hoi-dap/unpublish_answer.htm?id=43
/hoi-dap/delete_answer.htm?id=43
/hoi-dap/update_answer.htm?id=43
/hoi-dap/like.htm?id=43
/hoi-dap/dislike.htm?id=43
/hoi-dap/report_answer.htm?id=43
/hoi-dap/report_question.htm?id=43
#
Tiêu đề
Người hỏi
Trả lời
1
Viết lệnh assembly Intel 8086/8088 (1) Nguyen Kim Tuan 10
2
Muốn học lập trình về website thì cần học ngôn ngữ nào? Hà Xuân Thành 1

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài viết mới nhất

Lập trình với Python - Cú pháp cơ sở

Vì Python có nhiều điểm tương đồng so với Perl, C và ...

Lập trình với Python - Bước đầu với Python

Ngoài các chức năng thông thương của một ngôn ngữ lập ...

Disk Space Management of Oprerating System (3)

Như vậy bảng thư mục gốc (sẽ được đề cập ở loạt bài sau) ...

Disk Space Management of Oprerating System (2)

Trong phần này chúng ta xem xét các cơ chế khác nhau mà ...

Disk Space Management of Oprerating System (1)

Để tổ chức lưu trữ nội dung các tập tin trên đĩa, các hệ ...

Năm lĩnh vực chức năng của công tác quản trị mạng (Computer Network Management)

Quản trị mạng (Network Management) đề cập đến nhiều vấn ...

Một số câu hỏi trắc nghiệm về Quản trị mạng và Giao thức SNMP

Network Management refers to the broad subject of ...

Về đầu trang Hỏi - Đáp