Loading...

Danh sách nhóm và Tên đề tài BTL - CS430 - D17TMTB

Tại An ninh mạng, hỏi bởi Nguyen Kim Tuan, 5 years ago. 2897 lượt xem.

Nhóm trưởng (Nhóm tự cử) của mỗi nhóm nhập: 1. Tên đề tài; 2. Mục tiêu vắn tắt của đề tài (khoảng 5 dòng); 3. Đề cương (Đính kèm file); 4. Danh sách thanh viên nhóm (không quá 4) và 5. Họ và tên Nhóm trưởng và vào phần trả lời của "câu hỏi" này.
(sử dụng tài khoản: Name: cs201ai - pass: cs201ai để đăng nhập).

0

I. Đề tài: Tìm hiểu về cơ chế bảo mật của NAT
II. Mục tiêu: Hiểu rõ về NAT
ưu điểm
nhược điểm
III. Đề cương
IV Thành viên nhóm
1. Trần Công Thế
2. Lê Vũ Anh Tuấn
3. Nguyễn Đức Tùng

nguyen duc tung
5 years ago

0

I. ĐỀ TÀI: Tìm hiểu về Firewall, cài đặt và cấu hình Firewall IPCop trên hệ điều hành Linux.
II. Mục tiêu:
1. Hiểu được và nắm vững cấu trúc, các thành phần, nguyên lý hoạt động và các chức năng của Firewall.
2. Các mô hình Firewall.
3. Giới thiệu về IPCop firewall và các tính năng của nó.
4. Triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ IPCop Firewall.
III. Đề cương.(Đính kèm)
IV. Danh sách thành viên nhóm:
1. Trần Thế Việt.
2. Nguyễn Tấn Duy.
3. Trần Quang Vinh.
4. Nguyễn Đăng Hồng phúc.
V. Nhóm trưởng: Trần Thế Việt.

CS201AI
5 years ago

0

I.ĐỀ TÀI: Tìm hiểu về xác thực mạng không dây với Radius Server.
II.MỤC TIÊU:
1.Hiểu rõ về WLan , các chuẩn thông dụng và cấu trúc mô hình của mạng WLan
2.Ưu và nhược điểm của mạng WLan, và thực trạng bảo mật WLan hiện nay
3.Tìm hiểu và giới thiệu về mô hình chứng thực trên Radius Sever
4.Các ưu điểm của Radius Sever mang lại
5.Demo
III.ĐỀ CƯƠNG:(đính kèm)
IV.DANH SÁCH THÀNH VIÊN:
1.Võ Thanh Dũng
2.Nguyễn Duy Toàn
3.Phùng Hữu Thi
4.Đặng Văn Dự
V.NHÓM TRƯỞNG: Võ Thanh Dũng

Võ Thanh Dũng
5 years ago

0

Tryndame

TNS
5 years ago

0

I.ĐỀ TÀI: Tìm hiểu về FireWall Iptable
II.MỤC TIÊU:
1.Tìm hiểu và nắm được cách thức hoạt động của Firewall
2.Hiểu rõ đặc điểm và cách hoạt động của Iptable
3.Demo
III.DANH SÁCH THÀNH VIÊN:
1.Tôn Ngọc Sinh
2.Đặng Văn Quan
3.Tôn Thất Sang
4. Nguyễn Tiến Vinh
IV.NHÓM TRƯỞNG: Tôn Ngọc Sinh

TNS
5 years ago

0

1. Tên đề tài
Tìm hiểu kỹ thuật Session Hijacking và cách phòng chóng

2. Mục tiêu vắn tắt của đề tài
Nghiên cứu về Session Hijacking cơ chế hoạt động, các thành phần và cách phòng chóng tối ưu nhất. Ngoài ra, nhóm còn tìm hiểu về các công cụ để bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa tấn công một cách hiệu quả đang được sử dụng rất hiệu quả hiện nay.

3. Đề cương (Đính kèm file)

4. Danh sách thanh viên nhóm
- Hoàng Nam Sơn
- Nguyễn Văn Hoàn
- Võ Lê Đức Chương
- Lê Ri

5. Nhóm trưởng : Hoàng Nam Sơn

CS201AI
5 years ago

0

1. Tên đề tài
TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC QUẢN LÝ MẠNG SNMP

2. Mục tiêu vắn tắt của đề tài
Nhiệm vụ nghiên cứu là tìm hiểu để nắm rõ mạng SMNP là gì, đưa ra các bảng so sánh, phân tích, đánh giá ưu và nhược điểm của mạng SMNP.

3. Đề cương (Đính kèm file)

4. Danh sách thanh viên nhóm
- Nguyễn Như Thọ
- Nguyễn Hữu Nguyên Tâm
- Tống Lê Hùng
- Lê Duy Tân
5. Nhóm trưởng : Nguyễn Như Thọ

CS201AI
5 years ago

0

I. Đề tài: TÌM HIỂU PHƯƠNG THỨC TẤN CÔNG SNIFFER VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
II. Mục tiêu:
Hiểu rõ về cách tấn công để đưa ra những biện pháp phòng ngừa hợp lý
III. Đề cương (đính kèm)
IV Thành viên nhóm
1. Trần Vũ Hoàn
2. Nguyễn Duy Hoàng
3. Phan Phụng Đức Tin
4. Bùi Thị Nguyệt Anh

CS201AI
5 years ago

0

I. Đề tài: Tìm hiểu về cơ chế bảo mật của NAT
II. Mục tiêu:
Hiểu rõ về NAT ưu điểm nhược điểm
III. Đề cương (Đính kèm)
IV Thành viên nhóm
1. Trần Công Thế
2. Lê Vũ Anh Tuấn
3. Nguyễn Đức Tùng

nguyen duc tung
5 years ago

0

I.Đề tài: Tìm hiểu về hệ thống chống xâm nhâp IDS Sensor của Cisco
II. Mục tiêu:
Tìm hiểu về an toàn mạng, cách hình thức tấn công trên mạng, cách phòng chống, và hiểu về hệ thống chống xâm nhập IDS Sensor của Cisco
III.Đề cương (Đính kèm)
IV. Thành viên nhóm
1.Hoàng Thiện
2.Lê Văn Minh (Nhóm trưởng)
3.Lê Chí Thịnh
4.Võ Quốc Toàn

Lê Văn Minh
5 years ago

0

I.Đề tài:Network Attacks and Defense(Tấn công mạng và cách phòng chống)
II.Mục tiêu:giúp chúng ta nhận biết và hiểu rõ hơn về các thủ đoạn tấn công trên mạng,và cách phòng chống.
III.Đề cương(
IV.Thành viên nhóm
1.Nguyễn Thị Cúc
2.Nguyễn Chí Trung
3.Trần Đình Phú
4.Trần Đức Long

Nguyễn Chí Trung
5 years ago

0

I đề tài: tìm hiểu về kĩ thuất tấn công Dos và cách phòng chống
II Muc tiêu: giúp chúng ta nhận biết và hiểu rõ hơn về các kĩ thuật tấn công và biết cách phòng tránh nó
III Đề cương
IV Thanh viên:
Nguyễn Thị Vân
Phạm Lê Kiều Linh (nhóm trưởng)
Nguyễn thi Kim Ly
Trần Thị Thu Thương

Nguyễn thị Vân
5 years ago

0

I: Đề tài: Tìm hiểu về việc sử dụng hàm băm trong bảo mật dữ liệu
II: Mục tiêu: Hiểu rõ về cấu trúc cơ bản của hàm Băm, các thuật toán mã hóa dữ liệu, ứng dụng của nó trong bảo mật dữ liệu
III: Đề cương chi tiết
IV: Danh sách nhóm
1. Nguyễn Lê Thịnh
2. Phạm Thế Giác
3. Nguyễn Thị Hồng
4. Đinh Thị Thanh Thuận
V: Nhóm Trưởng Nguyễn Lê Thịnh

CS201AI
5 years ago

0

I:Đề tài:Tìm hiểu và xây dựng hệ thống firewall mã nguồn mở sử dụng Smoothwall
II: Mục tiêu:-
Tìm hiểu Firewall
Tìm hiểu phần mềm mã nguồn mở Smoothwall
Cài đặt và sử dụng hệ thống tường lửa SmoothWall
III: Đề cương chi tiết
IV: Danh sách nhóm
1. Nguyễn Văn Châu Khôi
2. Cao Hà Công Chí
3. Nguyễn Trường Tuấn Anh
4.Đặng Hữu Cường
V:Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Châu Khôi

CS201AI
5 years ago

0

I: Đề tài: Tìm Hiểu về Firewall lọc gói ( Packet Filtering)
II: Mục tiêu:Tìm hiểu Firewall và các kỹ thuật lọc gói. Demo cách tấn công và phòng chống ARP CACHE
III: Đề cương chi tiết
IV: Danh sách nhóm
1. Bùi Tuấn Anh
2. Nguyễn Thanh Tú
3. Võ Thị Cẩm Ly
4. Hoàng Thị Trang
V: Nhóm Trưởng: Bùi Tuấn Anh

Thanh Tú
5 years ago

0

I: Đề tài: Tấn công từ chối dịch vụ
II: Mục tiêu:Tìm hiểu về những các tấn công
III: Đề cương chi tiết
IV: Danh sách nhóm
1.Huỳnh Khánh Nhi
2.Trần Công Anh
3.Ngô Minh Tuấn

huỳnh khánh nhi
5 years ago

0

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN. BẢO MẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đặng Xuân Sang
5 years ago

0

I:Đề tài: Bảo mật thương mại điện tử
II:Mục tiêu:Giới thiệu về thương mại điện tử và các cơ chế bảo mật bằng mật mã
III:Đề cương chi tiết
IV: Danh sách nhóm
1:Đặng Xuân Sang(nhóm trưởng)
2:Phan Duy Phong
3:Ngô Thành Long
4:Phạm Quang Vũ

CS201AI
5 years ago

0

đề cuơng

CS201AI
5 years ago

0

I. Đề tài: Tìm hiểu về Proxy
II Muc tiêu: Giúp chúng ta hiểu thêm về proxy system và các ứng dụng của nó trên internet
III Đề cương
IV Thanh viên:
Nguyễn Thị Vân
Phạm Lê Kiều Linh
Nguyễn thi Kim Ly (nhóm trưởng)
Trần Thị Thu Thương

Nguyễn Thị Vân
5 years ago

0

I..Tìm hiểu về kỹ thuật tấn công Cross-Site Scripting (XSS) Và các phòng chống
II..giúp chúng ta hiểu rõ về kỹ thậu tấn công Cross-Site Scripting (XSS) Và các phòng chống nó như thế nào
III..Đề Cương
IV..Thành viên.
Huỳnh Khánh Nhi
Trần Công Anh
Ngô Minh Tuấn

huỳnh khánh nhi
5 years ago

0

I. TÌM HIỂU TẤN CÔNG DDOS VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG
II. Giúp chúng ta hiểu rõ cơ chế hoạt động và cách thức tấn công của DoS và DDoS
III. Đề Cương
IV. Thành Viên.
Ngô Thành Long

CS201AI
5 years ago

0

Đề cương: TÌM HIỂU VỀ CƠ CHẾ BẢO MẬT NAT(network Address translation)
THÀNH VIÊN NHÓM: TRẦN CÔNG THẾ
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
NGUYỄN ĐẠI LÂM

CS201AI
5 years ago

0

I. Đề tài: Tìm hiểu về Proxy
II Muc tiêu: Giúp chúng ta hiểu thêm về proxy system và các ứng dụng của nó trên internet
III Đề cương
IV Thanh viên:
Nguyễn Thị Vân
Phạm Lê Kiều Linh
Nguyễn thi Kim Ly (nhóm trưởng)
Trần Thị Thu Thương

Nguyễn thị Vân
5 years ago

0

dinh kem

Nguyễn thị Vân
5 years ago

0

I:Đề tài:Tìm hiểu và xây dựng hệ thống firewall mã nguồn mở sử dụng Smoothwall
II: Mục tiêu:-
Tìm hiểu Firewall
Tìm hiểu phần mềm mã nguồn mở Smoothwall
Cài đặt và sử dụng hệ thống tường lửa SmoothWall
III: Đề cương chi tiết
IV: Danh sách nhóm
1. Nguyễn Văn Châu Khôi
2. Cao Hà Công Chí
3. Nguyễn Trường Tuấn Anh
4.Đặng Hữu Cường
V:Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Châu Khôi

CS201AI
5 years ago

0

I.Đề tài:Bảo mật thương mại điện tử
II.Mục tiêu:Bảo mật thông tin trong thương mại điện tử
III.Đề cương chi tiết
IV.Danh sách nhóm
1.Đặng Xuân Sang
2.Phan Duy Phong
3.Ngô Thành Long
4.Phạm Quang Vũ

CS201AI
5 years ago

0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Tên đề tài :Tìm Hiểu về Firewall lọc gói ( Packet Filtering)
IV: Danh sách nhóm
1. Bùi Tuấn Anh
2. Nguyễn Thanh Tú
3. Võ Thị Cẩm Ly
4. Hoàng Thị Trang
V: Nhóm Trưởng: Bùi Tuấn Anh

Thanh Tú
5 years ago
Vui lòng đăng ký/đăng nhập để trả lời câu hỏi này.  Click here to login
- Just now

0

Just now
/hoi-dap.htm
/hoi-dap/get_answer.htm?id=14
/hoi-dap/save_reply.htm?id=14
/hoi-dap/save_answer.htm?id=14
/hoi-dap/accept_answer.htm?id=14
/hoi-dap/unaccept_answer.htm?id=14
/hoi-dap/unpublish_answer.htm?id=14
/hoi-dap/delete_answer.htm?id=14
/hoi-dap/update_answer.htm?id=14
/hoi-dap/like.htm?id=14
/hoi-dap/dislike.htm?id=14
/hoi-dap/report_answer.htm?id=14
/hoi-dap/report_question.htm?id=14
#
Tiêu đề
Người hỏi
Trả lời
1
Viết lệnh assembly Intel 8086/8088 (1) Nguyen Kim Tuan 10
2
Muốn học lập trình về website thì cần học ngôn ngữ nào? Hà Xuân Thành 1

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài xem nhiều nhất

Tự học lập trình C - Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Khái niệm tên rất quan trọng trong quá trình lập trình, ...

MySQL – Bài 8: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table

Với ràng buộc này thì, việc người sử dụng vô tình hay cố ...

Tự học lập trình C - Bài 10: Mảng một chiều

Mảng 1 chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ ...

Tự học lập trình JAVA – Bài 1: Bước đầu với Java

Một chương trình java có thể được định nghĩa như là một ...

Tự học lập trình C - Bài 2: Cấu trúc chương trình C

Một chương trình bao gồm một hoặc nhiều hàm, mỗi hàm ...

Tự học lập trình Assembly - Bài 1: Bước đầu với lập trình Assembly trên vi xử lý Intel 8086/8088

Như đã biết, lệnh ngôn ngữ máy là một dãy các con số 0, ...

Hướng dẫn in ấn trong Word 2007/2010 – Step by Step

[Tự học] - Tiêu đề đầu trang (Header)/tiêu đề cuối ...

Hãy đăng quảng cáo trên TuHocAnNinhMang.com

Bài viết mới nhất

Lập trình với Python - Cú pháp cơ sở

Vì Python có nhiều điểm tương đồng so với Perl, C và ...

Lập trình với Python - Bước đầu với Python

Ngoài các chức năng thông thương của một ngôn ngữ lập ...

Disk Space Management of Oprerating System (3)

Như vậy bảng thư mục gốc (sẽ được đề cập ở loạt bài sau) ...

Disk Space Management of Oprerating System (2)

Trong phần này chúng ta xem xét các cơ chế khác nhau mà ...

Disk Space Management of Oprerating System (1)

Để tổ chức lưu trữ nội dung các tập tin trên đĩa, các hệ ...

Năm lĩnh vực chức năng của công tác quản trị mạng (Computer Network Management)

Quản trị mạng (Network Management) đề cập đến nhiều vấn ...

Một số câu hỏi trắc nghiệm về Quản trị mạng và Giao thức SNMP

Network Management refers to the broad subject of ...

Về đầu trang Hỏi - Đáp